Logo_Galten_PH

Dansk Politihundeforening
Galten Afdeling


 

Mest for medlemmer:

 

Meddelelser fra Hovedbestyrelsen:

 

 

 

Forlængelse af forbuddet.

Som en aktiv del i bekæmpelsen af Coronavirus, COVID-19

har HB besluttet, at konkurrencer, træning og andre

arrangementer under Dansk Politihundeforening

er aflyst til og med søndag den 31. maj 2020.

Udviklingen vil løbende blive vurderet

med hensyn til en evt. forlængelse af forbuddet.

I forhold til DM er HB ligeledes opmærksom på 

Statsministerens udmelding i aftes om, at der til og

med august ikke må finde store forsamlinger sted.

Men - indtil videre fortsætter planlægningen af DM som hidtil.

Herudover opfordres medlemmerne til at følge de anbefalinger,

som er og bliver udsendt fra myndighederne.

 

Pas på hinanden derude.

 

 

 

--- * ------ * ---

 

 

 

Materiel:

 

Hvis man mener klubben mangler træningsmaterialer,

bedes man kontakte kassereren, der har kontakten til leverandøren.

 

Klubbens materialer skal være i/ved klubhuset

ved de officielle træningstidspunkter, med mindre andet er aftalt med kassereren.

 

 

 

Klubbens vedtægter

 

 

Vi ses i klubben J