Logo_Galten_PH

Dansk Politihundeforening
Galten Afdeling

Mest for medlemmer:

 

 

--- * ---DEN ÅRLIGE JULEKOMSAMMEN se

’Opslagstavlen’

--- * ---

 

 

Vedligeholdelse af arealerne ved Skovby Mosegaard.

 

Forholdene på vores træningsarealer har i mange år
været mildest talt elendige, og uegnede til afholdelse af kurser.

 

Men J

Disse forhold er under forbedring, idet ansvaret
for vedligeholdelsen af banen flyttes fra kommunen til

Skovby Mosegaard Udvalget når forholdene er bragt i orden.

 

--- * ---

 

 

Markerne ved Gammelgaard
må ikke benyttes til træning.

--- * ---

 

 

Materiel:

 

Hvis man mener klubben mangler træningsmaterialer,

bedes man kontakte kassereren, der har kontakten til leverandøren.

 

Klubbens materialer skal være i/ved klubhuset

ved de officielle træningstidspunkter med mindre andet er aftalt
med kassereren, som til lejligheden har fået et tillægsjob som materialeforvalter
J

 

 

Klubbens vedtægter

 

 

Vi ses i klubben J