Logo_Galten_PH

Dansk Politihundeforening
Galten Afdeling

Mest for medlemmer:

 

 

--- * ------ * ---

 

 

OMRÅDE 2 – FÆLLESTRÆNING

 

Indbydelse

 

Hold oversigt

 

Oplysninger i forbindelse med tilmelding

 

--- * ---

 

 

 

Materiel:

 

Hvis man mener klubben mangler træningsmaterialer,

bedes man kontakte kassereren, der har kontakten til leverandøren.

 

Klubbens materialer skal være i/ved klubhuset

ved de officielle træningstidspunkter, med mindre andet er aftalt med kassereren.

 

 

 

Klubbens vedtægter

 

 

Vi ses i klubben J