Logo_Galten_PH

Dansk Politihundeforening
Galten Afdeling

Bestyrelsen:

                

Formand:         Jørn Fischer

                 Solhøjparken 23. Storring

                 8464   Galten

                 Mobil  4019 0075

                 Mail   Formand

 

Kasserer:        Marianne Skov

                 Solhøjparken 6

                 8464   Galten

                 Mobil  4027 4911

                 Mail   Kasserer

 

Medl. af best.   Bent Malle Johansen

Næstformand      Skørringvej 18

                 8464   Galten

                 Mobil  2089 1356

                 Mail   Næstformand

 

Medl. af best.   Bo Melgaard Rasmussen

                 Møller Meyers Vej 12

                 8240   Risskov

                 Mobil  2466 8993

                 Mail   Bo - bestyrelsesmedlem

 

Medl. af best.   Helle Fischer

Sekretær         Solhøjparken 23. Storring

                 8464   Galten

                 Mobil  4037 7789

                 Mail   Sekretær

 

-----------------------------------------------------

Øvrige:

 

Skovby-          Niels Kallesøe

Mosegård udvalg  Smedevænget 9. Skovby

                 8464   Galten

                 Mobil  4045 6935

                 Mail   Medl. Skovby-Mosegård udvalg

 

 

Indbetalinger - Klubbens kontonummer:   9436 4340027855